SLIM Blog 02-2018

Mark Bertrand is senior docent bij Zuyd Hogeschool en namens het onderwijs betrokken bij het SLIMhuis. Genietend van Italiaanse wijn geeft hij iedere keer een beschouwende blik over hetgeen hem bezighoudt.

Het valt niet altijd mee om met drie verschillende bloedgroepen aan tafel te zitten en te komen tot een gemeenschappelijkheid. En met verschillende bloedgroepen bedoel ik, in het geval van het SLIMhuis, ondernemers, overheid en onderwijs. Iedereen ziet winst vanuit een verschillend perspectief en dat is niet alleen heel legitiem maar daar is ook niets mis mee. Echter, als die drie verschillende bloedgroepen bijeen zitten, is het goed om van tevoren een soort van taal te ontwikkelen. Winst kan voor de overheid bijvoorbeeld het woonklimaat van de burger betekenen, voor onderwijs het verhogen van het rendement van de propedeusestudenten en voor de ondernemer de continuïteit van het bedrijf. Tja, en ga dan maar eens een gemeenschappelijk doel formuleren.

Natuurlijk gaat dat niet altijd van een leien dakje maar door de discussie open te houden, leren we steeds beter om die nieuwe taal te leren spreken. Zie het als het leren van een echte taal; in het begin vertrouw je google translate blind om na een tijdje te ontdekken dat je het eigenlijk gewoon moet doen. De taal spreken dan hè. En toegegeven, in het begin maak je nog genoeg fouten maar dat is vaak de enige manier om het echt te doen. Nike zei het al eerder: Just do it. En dan zorg je ervoor dat alle drie de ‘O’s’ in het SLIMhuis vertegenwoordigd zijn. Omdat we het belangrijk vonden en vinden om van elkaar te leren en met elkaar zaken te bereiken.

De Groene Ambitie Tank van eind vorig jaar is daar een voorbeeld van. Yvonne Salvino lanceerde het idee, vergaderingen vonden plaats in het gemeentehuis en de dag zelf vond plaats bij ZUYD in Ligne. Ondernemers, overheidsfunctionarissen en onderwijs werden enthousiast gemaakt en de eerste editie kan met recht een succes worden genoemd, temeer daar de ambitie werd uitgesproken dat deze duurzaamheidsdag geen eendagsvlieg mag worden. En niets is mooier dan het borgen van continuïteit. Toch? Ik denk overigens dat Yvonne met niets minder genoegen had genomen. Dat lijkt me glashelder.

Ik krijg vaak de vraag wat het SLIMhuis nu precies doet. Diezelfde vraag krijg ik overigens ook over hetgeen ik eigenlijk allemaal doe, maar dat terzijde. Verbinden. In de kern is dat de functie van het huis. Verbinden van netwerken, verbinden van vraag en aanbod als het gaat om stages, complexe vraagstukken waar een lectoraat een rol in kan spelen en het verbinden als het gaat om een loketfunctie richting een gemeente bijvoorbeeld. En wat we hiervoor terugvragen? Een beetje tijd, een duidelijke vraag en zin in een kopje koffie. Want ook die krijg je dan van ons.

 

SLIM on Tour – Kansen met innovatief werkgeverschap

SLIM on Tour – Kansen met innovatief werkgeverschap

Veel werkgevers hebben momenteel te maken met fikse uitdagingen op de huidige krappe arbeidsmarkt. Waar haal je de juiste mensen vandaan? Innovatief werkgeverschap biedt kansen! Welke mogelijkheden ontstaan als Ondernemers, Onderwijs en Overheid samen aan de lat staan!

op 23 november 2017 zijn we gestart met de kick-off meeting op Industriepark Noord in Sittard bij gastlocatie Keytec. Dit bedrijventerrein huisvest ruim 200 ondernemingen waar in totaal bijna 5000 mensen werken. Zowel Overheid, Onderwijs als Ondernemers waren aanwezig om nar elkaar te luisteren en elkaar te vinden. Naar aanleiding van deze eerste meeting zullen vervolgactiviteiten georganiseerd worden bij en met de betrokken ondernemers. Met deze vervolgactiviteiten krijgen bedrijven, organisaties en mensen op Industriepark Noord ‘een gezicht’. Samen maken we als eerste op Industriepark Noord het verschil en gaan we komen tot een ‘Best Practice’ waarvan we ook de overige bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek zullen laten profiteren.

SLIM on tour wordt georganiseerd door SLIMhuis samen met: Ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen (BSG), ZUYD hogeschool, Gemeente Sittard-Geleen, Parkmanagement Westelijke Mijnstreek, Levanto groep, Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek en samenwerkende partners. Samen met onze partners pakken we verder door op basis van de verkregen input tijdens de eerste sessie op locatie!

Bekijk hieronder het beeldverslag dat werd gemaakt door Levanto on Tour (LoT) i.s.m. Streekomroep Start.

SLIM Blog 11-2017

Mark Bertrand is senior docent bij Zuyd Hogeschool en namens het onderwijs betrokken bij het SLIMhuis. Genietend van Italiaanse wijn geeft hij iedere keer een beschouwende blik over hetgeen hem bezighoudt.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik weet het af en toe even niet meer. Iedereen ligt tegenwoordig wakker van hoe om te gaan met big data, cyber security, sub human intelligence en agile werken. De discussie rondom gender neutraliteit, in welke ronde Max Verstappen nu gaat uitvallen en wanneer we nu eens eindelijk een regeerakkoord hebben zijn gedevalueerd tot triviale bijzaken. Monodisciplinaire oplossingen zijn zo 2015, tegenwoordig scrummen we met zijn allen. Het lijkt wel op de vorige toto aan het eind van studio sport op zondag: alle disciplines verzamelen!

Die struggle merken wij ook en met ‘wij’ bedoel ik dan de Keypartners van het SLIMhuis. Zelf vertegenwoordig ik de ‘O’ van onderwijs in de triple helix netwerkorganisatie en van een ding ben ik overtuigd: de uitdagingen (niemand heeft tegenwoordig meer problemen) zijn complex en worden, mede dankzij een maatschappij die steeds meer en meer eisen stelt, alsmaar complexer. Consumenten willen dat er behoeftes bevredigd worden waarvan ze zelf niet eens het bestaan wisten. Maar nu de consumenten ervan op de hoogte zijn gebracht, willen ze een instant gratification. En wel nu!

Kunnen we het tij keren? Ik denk het niet. We kunnen wel de zeilen van het schip veranderen en meer het multi-disciplinaire karakter van elkaar gaan opzoeken. Hoe kunnen ondernemers, (lokale) overheden en onderwijs van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar versterken, helpen? En vooral, wat kunnen we van elkaar leren? Welke vraagstukken hangen als een zwaard van Damocles boven de hoofden van managers? Welke vaardigheden leren wij de studenten? En belangrijker nog: sluiten die aan bij de behoeften van het werkveld? Bij de ondernemers dus, bij jullie!

Organisaties moeten meer en meer ingericht worden om behendiger te kunnen reageren op de veranderende marktcondities. Agile heet het dan want alles moet Engels klinken. Dat is sophisticated zegt men. Bij het SLIMhuis merken we zelf geregeld wat multi-disciplinair werken inhoudt: soms lastig maar in the end merken we de voordelen. Echt. En het mooie is dat alles er al is. Al het logistieke ligt er al, alles is klaar. Je hoeft ‘alleen maar aan te schuiven’. Als dat geen agile is. Misschien dat Max eens met de jongens van het Nederlands voetbal elftal kan gaan praten. Lekker multi-disciplinair, lekker agile.

HUISkamer workshop ‘Business Sketching’

HUISkamer workshops
In een ‘anders-dan-anders’ HUISkamer-setting met beperkt aantal deelnemers. Intensieve, gerichte kennisoverdracht met ruimte voor invulling op basis van persoonlijke behoefte! De thema’s die ter sprake komen zijn altijd praktisch, concreet! Onderwerpen die elke ondernemer aangaan, groot en klein!

Deze keer neemt Diana Janssen (ZUYD / Business Sketching) ons mee in een workshop ‘Business Sketching’! Hoe kun je als ondernemer sneller en meer to the point communiceren? Visualiseren is het antwoord! We gaan samen aan de slag om te leren hoe we onze boodschap SLIM kunnen visualiseren.

We ontvangen je graag op 20 april om 8:30 uur bij SLIMhuis met een kop koffie en een lekker broodje. De inhoudelijke workshop begint om 8:45 en wordt afgesloten om 10:00 uur, zodat je daarna weer lekker op tijd aan je ondernemende dag kunt beginnen!

Deelname is kosteloos maar het aantal deelnemers is beperkt dus meld je wel vooraf even aan bij Mark Tielemans: mark@slimondernemen.eu.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.
Ontvang je nog geen SLIMhuis nieuws in je mailbox? Meld je dan hier aan: http://eepurl.com/qtcJj

 


Datum
20 april 2017 @ 08:30 - 10:00

Locatie
SLIMhuis

Organisatie:
SLIM huis

Event is voorbij.
DOOR communicatie en vorm