Danny Vos

Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek

Keypartner


Verlengstuk van onze dienstverlening

‘Ik ben op eigen initiatief naar het SLIMhuis gestapt. Daar hebben we gekeken of een samenwerking tussen het SLIMhuis en het werkgeversservicepunt zinvol was. Ik ben meteen uitgenodigd om mee te denken.’


danny.Vos@sittard-geleen.nl
06 - 1187 57 40
Linked Profile Danny VosRijksweg Zuid 28
Sittard

046 - 477 78 07
www.wsp-wm.nl


Als werkgeversservicepunt zijn we een aanspreekpunt en dienstverlener van het bedrijfsleven in de Westelijke Mijnstreek. Het Connecting-point van het SLIMhuis ook. Via onder andere Connecting-point en de MKB Kans trajecten wil ik meer uitkeringsgerechtigden aan een baan helpen. Als we weten waar en welke behoefte er is aan arbeidskrachten, dan springen we daar op in. Zo kunnen bedrijven zich blijven ontwikkelen, evenals de arbeidsmarkt. Zo werkt het SLIMhuis als een verlengstuk van onze dienstverlening.

DOOR communicatie en vorm