Helmy Koolen

Ambassadeur


We denken vanuit de ondernemer

‘In het SLIMhuis hebben we, als gemeente Sittard-Geleen, echt contact met ondernemers. We denken niet vanuit de gemeente, maar vanuit de ondernemer. Wat wil de ondernemer precies? Wat heeft hij nodig? De focus ligt daarbij op de MKB-er. Expertise genoeg: van de ondernemer, andere ondernemers, de overheid en het onderwijs. Maar hoe maken we de verbinding? Hoe versterken we elkaar? Hoe innoveren we? Daar draait het om. Daar heb je connecties voor nodig. Het SLIMhuis brengt dat allemaal samen.’Linked Profile Helmy Koolen
DOOR communicatie en vorm