Al 6 jaar verbinden om te doen

SLIMhuis staat als zelfstandige stichting voor Samen, Leren van en met elkaar, Innovatief en Maatschappelijk verbonden ondernemen. SLIMhuis (voormalig Ondernemershuis Sittard) is landelijk het verst doorgevoerde concept in zijn soort. Met heldere waarden stimuleert het de hechte samenwerking tussen de drie O’s; ondernemers, onderwijs en overheid.

Oprichting

Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek werd feestelijk geopend op 5 juni 2009. Doelstellingen van het Ondernemershuis was het stimuleren van marktgerichte samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om innovatieprocessen en ondernemerschap te intensiveren. Het accent lag daarbij in eerste instantie op het slechten van barrières en het vereenvoudigen van procedures voor het MKB in de Westelijke Mijnstreek.

Leeftijd 6 plus

Op basis van de kerntaken organiseerde het Ondernemershuis diverse evenementen, workshops, etc. Daarnaast was het dagelijks mogelijk voor ondernemers om gebruik te maken van de algemene dienstverlening binnen het Ondernemershuis, bestaande uit een divers palet van diensten van ondernemers en partners vanuit overheid en onderwijs. Allemaal ter ondersteuning van het ondernemerschap.

Transformatie

In 2011 ging een denktank bestaande uit key-partners aan de slag met als doel een zelfstandige organisatie te worden.

Meer weten over SLIMhuis?

Neem dan contact op met Avital Kuperman, Yvonne Salvino, Mark Bertrand of Mark Tielemans
via e-mail of telefoonnummer: 046-4777180

Het SLIMhuis: een slim model

slim-model-klein

SLIM nieuws in je mailbox?

DOOR communicatie en vorm