Triple Helix stimuleert

Onder meer de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (Triple Helix) speelt een cruciale rol in de plannen om in Limburg de komende tien jaar ruim een half miljard euro te investeren voor innovaties en kennisinfrastructuur. Voor de Limburgse kenniseconomie maakt dit een veelvoud aan investeringen los.

Lees meer>>

DOOR communicatie en vorm