De nieuwe aanbestedingswet in Sittard-Geleen

De nieuwe Aanbestedingswet kent een uniforme regelgeving voor alle gemeenten. Het verplicht gemeenten om markt- en productonderzoek te verrichten. Ook wordt er nu meer onderhands aanbesteed. De gemeente streeft hierbij naar meer inzet van regionale ondernemers. De nieuwe Aanbestedingswet is het resultaat van samenwerking tussen het Rijk en MKB Nederland. De wet is alleen van toepassing tot aan de Europese drempel: 200.000 euro voor leveringen en diensten en 5 miljoen euro voor werken. Dit voorjaar heeft ook de raad het inkoopbeleid voor Sittard-Geleen vastgesteld.

Op 16 september 2013 organiseerde de Gemeente Sittard-Geleen bij SLIMhuis een bijeenkomst “Inkoop en aanbestedingen”.
Download hier het verslag >>

Nieuw! Unieke spiegelgesprekken

Bedrijfsvoering vernieuwen? Innovatieve ideeën omzetten naar concrete producten of diensten?

Dan is een onafhankelijk klankbord altijd welkom! Sinds augustus versterkt Pedro Nijsen ons team van SLIMhuis. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van het project MKB-Versneller van Kamer van Koophandel en heeft zo ruim 450 Limburgse MKB-ondernemers verder geholpen met het vernieuwen van hun bedrijfsvoering of het omzetten van innovatieve ideeën naar concrete producten en/of diensten.

Momenteel voert Pedro Nijsen de spiegelgesprekken met ondernemers namens SLIMhuis en biedt hen een onafhankelijk klankbord. Hij brengt nieuwe verbindingen tot stand die er voor ondernemers toe doen. Tot het einde van dit jaar zijn de spiegelgesprekken voor alle ondernemers gratis. Daarna brengen we hiervoor kosten in rekening voor niet-partners/leden van SLIMhuis.

Dus meld je nu aan! Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op Pedro Nijsen: 06 – 528 23 936.

Geïnteresseerd in de succesverhalen van Limburgse ondernemers vanuit het project MKB-Versneller? Lees verder >>

SLIM leren loont!

Arcus Contracting verzorgt de ontbijtsessie op 28 juni. Verschillende sprekers, waaronder Rob Schwillens, Regio Manager UWV, laten hun licht schijnen over de Limburgse arbeidsmarkt. In het vizier van een Leven Lang Leren wordt het project MKB MACH3 toegelicht waarin MKB-Limburg / Ondernemend Limburg en de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven hun krachten bundelen om de komende twee jaar minimaal 840 werkenden in het Limburgse MKB verder te scholen om zo de (vak-)kennis in het MKB te behouden en te versterken. Aanmelden doe je hier.

Nog geen Partner en toch geïnteresseerd?

Dat kan! Potentiële partners zijn als introducé van harte welkom. Met een gastheer of -vrouw die jou introduceert en je verder informeert over SLIMhuis. Want echte vooruitgang boek je samen! Wil je graag vrijdag 28 juni erbij zijn, meld je dan aan en je ontvangt van ons de naam van jouw gastheer of –vrouw.

Handtekening eronder!

Bestuur zet samen met notaris Palmen, donderdag 30 mei jongstleden haar handtekening onder oprichtingsakte van Stichting SLIMhuis. De 3 O’s verbinden hiermee officieel en dagen elkaar op sportieve wijze uit om vanuit gedeeld perspectief kansen te creëren voor het MKB in Zuid Limburg. Het belang om stakeholders duurzaam met elkaar te verbinden wordt hiermee nog maar eens onderstreept.

DOOR communicatie en vorm