Triple Helix stimuleert

Onder meer de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (Triple Helix) speelt een cruciale rol in de plannen om in Limburg de komende tien jaar ruim een half miljard euro te investeren voor innovaties en kennisinfrastructuur. Voor de Limburgse kenniseconomie maakt dit een veelvoud aan investeringen los.

Lees meer>>

Wat verbindt jou aan SLIMhuis?

Deze vraag stellen we elke week aan een van onze (Key)partners. Walther van Kruchten, Hoofd Voorlichting Kamer van Koophandel Limburg:

“Wij hebben al goede ervaringen vanuit het Starterscentrum met het Ondernemershuis. Een uniek concept: private en publieke partners werken er met elkaar samen. Het doel van onze deelname als keypartner in SLIMhuis is dan ook om de ondernemer in gezamenlijkheid vanuit de samenwerking tussen de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) verder te helpen met ondernemen. Dit concept kan wat mij betreft eveneens als voorbeeld dienen voor de uitrol landelijk van de Ondernemerspleinen.”

DOOR communicatie en vorm