Nieuw! Unieke spiegelgesprekken

Bedrijfsvoering vernieuwen? Innovatieve ideeën omzetten naar concrete producten of diensten?

Dan is een onafhankelijk klankbord altijd welkom! Sinds augustus versterkt Pedro Nijsen ons team van SLIMhuis. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van het project MKB-Versneller van Kamer van Koophandel en heeft zo ruim 450 Limburgse MKB-ondernemers verder geholpen met het vernieuwen van hun bedrijfsvoering of het omzetten van innovatieve ideeën naar concrete producten en/of diensten.

Momenteel voert Pedro Nijsen de spiegelgesprekken met ondernemers namens SLIMhuis en biedt hen een onafhankelijk klankbord. Hij brengt nieuwe verbindingen tot stand die er voor ondernemers toe doen. Tot het einde van dit jaar zijn de spiegelgesprekken voor alle ondernemers gratis. Daarna brengen we hiervoor kosten in rekening voor niet-partners/leden van SLIMhuis.

Dus meld je nu aan! Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op Pedro Nijsen: 06 – 528 23 936.

Geïnteresseerd in de succesverhalen van Limburgse ondernemers vanuit het project MKB-Versneller? Lees verder >>

DOOR communicatie en vorm