Mark Bertrand

ZUYD hogeschool

Keypartner


“Delen is het nieuwe vermenigvuldigen”
Mark Bertrand (MBA) is als senior docent verbonden bij Zuyd Hogeschool te Sittard. Als lid van het lectoraat Innovatief Ondernemerschap neemt hij zitting in het OKPO en ziet hij het verbinden & verankeren van kennis aan het SLIMhuis tot zijn kerntaak. In 2007 is Mark overgestapt van het bedrijfsleven naar het onderwijs en vanaf de eerste dag wil hij een brug slaan naar het bedrijfsleven. “Wij (Zuyd) leiden onze studenten op voor het bedrijfsleven dus lijkt het me logisch dat we ook sparringspartner zijn voor datzelfde bedrijfsleven”.


mark.bertrand@zuyd.nl
06-14168508
Facebook Mark Bertrand
Linked Profile Mark BertrandHavikstraat 5
6135 ED Sittard

046 - 420 70 60
www.zuyd.nl


De missie van Zuyd is kort en krachtig: ‘Professionals ontwikkelen zich met Zuyd.’ Om dit te bereiken is niet alleen een transparante organisatie nodig maar ook een organisatie die, samen met overheid en ondernemers, kijkt welke uitdagingen er binnen de regio zijn. Het is de rol van strategisch partnership dat ertoe geleid heeft dat Zuyd Hogeschool key partner is van het SLIMhuis. Samen, Leren van en met elkaar, Innovatie en Maatschappelijk Verbonden Ondernemen zijn begrippen die in het DNA van een open kennisinstelling zit. Op diverse niveaus biedt Zuyd Hogeschool haar diensten aan om samen met elkaar lokale en regionale behoeftes in te vinden. U kunt hierbij denken aan onderzoeksvraagstukken waarbij de diverse lectoraten betrokken kunnen worden, scriptieonderwerpen of business cases die aan de hand van een pressure cooker opdracht aangepakt kan worden. Voor elkaar, met elkaar en op een SLIMme manier.

DOOR communicatie en vorm