Triple Helix

Wij als Triple Helix Organisatie – verbinden om te doen.
Binnen onze Triple Helix Organisatie activeren en faciliteren wij ‘ontmoeten en  verbinden’. Economische kansen  voor het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Limburg worden zichtbaar en leiden tot een aantoonbaar beter ondernemers- en leefklimaat.

De ontwikkeling van de O3 gedachte tot en met ‘een optima forma’ in Zuid Limburg’.
Ondernemers, overheid en onderwijs vinden en ontmoeten elkaar bij SLIMhuis. Van kleinschalige co-creatie concepten tot initiatieven voor herstructuring van publiek-private organisaties en samenwerkingsverbanden.  Bij de transitie van Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek naar SLIMhuis hebben de keypartners van het SLIMhuis bestaande uit MKB ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen elkaar gevonden en elkaar versterkt om zo economische waarde toe te voegen aan de regio. Deze toegevoegde waarde kwam dan ook direct vanuit de  O3-partijen die aan tafel zaten.
De vraagstukken en projecten worden ondergebracht binnen de tactische basis-infrastructuur van SLIMhuis (Basics, People, Technologie en Business). Eenmaal ondergebracht in deze basisstructuur wordt het mogelijk om evenementen te organiseren die versterkend werken en een toegevoegde waarde leveren aan het vraagstuk of project. Waarbij het netwerk van SLIMhuis additioneel wordt gevormd door de netwerken van de aangesloten keypartners en partners.

Meer weten over SLIMhuis?

Neem dan contact op met Avital Kuperman, Yvonne Salvino, Mark Betrand of Mark Tielemans
via e-mail of telefoonnummer: 046-4777180

Het SLIMhuis; een slim model

SLIM nieuws in je mailbox?

DOOR communicatie en vorm