Projecten

Evenementen welke door SLIMhuis worden geïnitieerd zijn altijd gelieerd aan projecten. Deze projecten worden geïnitieerd door betrokken keypartners en partners. Projecten sluiten aan op de benoemde programmalijnenGoede ideeën worden omgezet in concrete projectplannen. Bij het verkrijgen van eventuele funding ondersteunt het SLIMhuis het betrokken projectteam.
Op dit moment zijn onderstaande projecten benoemd:

SLIMME waardecreatie (Ondernemers)  
In 2013 is een start gemaakt met het project SLIMme Waardecreatie. De doelstelling van het project is om binnen de periode van 2013-2014 een extra impuls te geven aan het MKB in de gemeente Sittard-Geleen en omstreken door het uitvoeren van activiteiten die concreet waarde opleveren voor de doelgroep. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een ombuiging in de inkomstenstromen waardoor de continuïteit en de toegevoegde waarde van de stichting gegarandeerd wordt. Het project bestaat uit drie verschillende activiteiten:

1. Spiegelgesprekken
2. Leergang Ondernemersvaardigheden
3. Events aansluiting Brainport 2020

SLIMhuis als Omni-organisatie (Overheid / Ondernemers)
Aan SLIMhuis gevraagd om een rol te spelen in het creëren van een nieuwe structuur voor parkmanagement binnen de gemeente Sittard-Geleen. Vanuit SLIMhuis wordt er nu invulling gegeven aan dit project waarbij de achterliggende doelstelling is om het SLIMhuis te positioneren als OMNI-organisatie waarbij de belangen van de ondernemers centraal staat.

Bedrijfsoverdracht (Ondernemers / Onderwijs)
Zuyd Hogeschool en het Starterscentrum Limburg hebben een projectplan geschreven waarbij de problematiek van bedrijfsopvolging centraal staat. Dit project is ‘geadopteerd’ door het SLIMhuis. SLIMme Keypartners en partners krijgen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het project. Het project wil concreet bijdragen aan het behouden van de economische waarde van bedrijven waarbij bedrijfsopvolging problematisch is.

SLIMME versnellingstafels (Ondernemers / Overheid)
Voor het realiseren van de doelstelling vanuit de Brainport 2020 visie is de aanhaking van het MKB bij LED (Limburg Economic Development) essentieel. Van de 8,5 miljard extra toegevoegde waarde tot 2020 moet er 5 miljard van het MKB komen. LED heeft de aanhaking van het MKB als belangrijkste speerpunt voor de komende jaren benoemd. Zij hebben ervoor gekozen hieraan invulling te geven via de methodiek van Versnellingstafels. Het SLIMhuis pakt hierin haar verantwoordelijkheid door het organiseren van evenementen voor het MKB waaruit de deelnemers aan de Versnellingstafels komen. De versnellingstafels hebben als doel om van innovatief idee tot kansrijke business case te komen.

SLIMME starters (Ondernemers / Onderwijs)
Het stimuleren van jong ondernemerschap is essentieel voor de vitaliteit van de bedrijvigheid in Zuid-Limburg. Het SLIMhuis werkt al verschillende jaren samen met Zuyd Hogeschool op dit vlak. In 2014 wordt hieraan een nog concretere invulling gegeven. De studenten van de Minor Starters Zuid 2 volgen dit vanuit het SLIMhuis. Zij kunnen op de locatie van het SLIMhuis aan de start van hun bedrijf werken. Naast de inhoudelijke begeleiding van de docent krijgen de studenten kennissessies en business coaches vanuit de (key)partners van het SLIMhuis.

SLIMME arbeidsmarkt (Overheid / Onderwijs / Ondernemers / Samenleving)
De belangrijkste uitdaging voor Zuidoost-Nederland de komende jaren is zorgen voor voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Er zijn binnen het Brainportgebied behoorlijk wat projecten die zich focussen op het werven en behouden van HBO en WO geschoolde professionals. Echter de grootste vraag die er gaat komen op de arbeidsmarkt gaat om mensen op (V)MBO-niveau. Vanuit het SLIMhuis wordt de handschoen op dit vlak opgepakt. Op dit moment wordt er een eerste aanzet gemaakt met het projectplan.

Euregionaal ondernemen (ondernemers)
Project t.b.v. kansrijk Euregionaal ondernemen.

 

Neem voor meer informatie, deelname en betrokkenheid binnen de hierboven gedefinieerde projecten en de daaruit voortvloeiende activiteiten, contact op met Jeroen van der Burgt, Dimitry Hensgens, Mark Tielemans of Pedro Nijsen via de contact pagina op deze website

Meer weten over SLIMhuis?

Neem dan contact op met Avital Kuperman, Yvonne Salvino, Mark Bertrand of Mark Tielemans
via e-mail of telefoonnummer: 046-4777180

Het SLIMhuis: een slim model

slim-model-klein

SLIM nieuws in je mailbox?

DOOR communicatie en vorm